Empreses assessorament financer

És una empresa d’assessorament financer regulada per la CNMV des del 2008 en el marc de les empreses de serveis d’inversió. Té com a objecte social exclusiu prestar un servei d’assessorament en matèria d’inversió, entès aquest com la realització de recomanacions personalitzades a clients sobre instruments financers, estructuració de capital i altres serveis en relació amb fusions i adquisicions.

Només les Empreses de Serveis Financers (EAF’s, Agències i Societats de Valors i Bancs). Totes elles hauran de trobar-se inscrites al registre de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Sí, estan regulades per la Llei del Mercat de Valors, pel RD 217/2008 sobre règim jurídic de les empreses serveis d’inversió i per la Circular 10/2008 de la CNMV, la qual ofereix informació estadística i magnituds principals de les EAFI .

El principal avantatge que tenen les EAF davant d’altres figures dins de l’assessorament financer és la seva independència. L’EAF no depèn de cap entitat financera i, per tant, no està subjecta a les campanyes comercials o als objectius de venda de producte que tenen els treballadors d’aquestes entitats. A CAPITAL CARE, ens devem als nostres clients, per la qual cosa farem un assessorament adaptant-nos al producte que tingui l’Entitat o Entitats que esculli el client, i sempre prioritzant els objectius i necessitats del client.

En operar sota el format d’Empresa d’Assessorament Financer (EAF), CAPITAL CARE és una empresa que es troba estrictament regulada per organismes oficials de l’estat. En particular, CAPITAL CARE es troba supervisat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

En cas que CAPITAL CARE cessés la seva activitat, els teus fons no es veurien afectats. Els diners estan custodiats a l’entitat on el client tingui els productes i podria retirar-los en qualsevol moment sense costos addicionals.

Serveis

El Client. CAPITAL CARE en ser una Empresa d’Assessorament Financer no està autoritzat per contractar els productes a nom del Client. Només assessorem.

No. Pots cancel·lar en qualsevol moment els serveis contractats sense cap cost.

Efectivament. Si el teu banc o intermediari financer habitual et suggereix subscriure un determinat actiu financer, o simplement t’ho recomana un amic, pots sol·licitar la nostra opinió.

CAPITAL CARE assessora carteres d’inversió a partir de 100.000€ encara que es poden considerar imports inferiors.

Efectivament. Podeu treballar amb l’entitat que vulgueu.

No, les teves inversions segueixen intactes amb l’única diferència que ja no rebràs recomanacions per part de CAPITAL CARE.

No. Nosaltres no toquem els seus diners. Els diners estan dipositats a l’entitat financera que triïs. Nosaltres assessorem el seu patrimoni financer emetent recomanacions sobre la cartera per optimitzar la rendibilitat ajustada al risc.

Sí. Pots retirar els teus diners quan vulguis, ja sigui parcialment o totalment.

Inversions

No, CAPITAL CARE s’assegurarà que les carteres siguin idònies, diversificades, eficients per al Client, però no podrà garantir cap rendibilitat que vindrà marcada per l’evolució dels mercats.

Accedint a la teva banca en línia de cada banc. A més, des de CAPITAL CARE, us enviem un informe on podeu veure totes les vostres posicions de forma agregada.

Nosaltres fem recomanacions, però ets tu qui tens l’última paraula. El client té la possibilitat de rebutjar o acceptar les propostes presentades.

Sí, l’assessorament es fa de manera continuada.

L’equip d’analistes de CAPITAL CARE és qui selecciona els productes que integren les carteres, supervisat pels socis fundadors, que tenen més de 30 anys d’experiència al sector financer. Tot això recolzat amb la tecnologia més avançada per dur a terme aquesta tasca.

A CAPITAL CARE triem els millors fons disponibles al mercat amb independència de l’entitat que els gestioni o els comercialitzi. Disposem d´un robust procés de selecció, amb criteris qualitatius i quantitatius, que escull entre 35.000 fons els 10 millors de cada categoria.

El perfil de risc representa una mesura de la teva capacitat d’assumir riscos juntament amb la teva propensió a tolerar-los L’avaluació del teu perfil de risc individual ens permet establir la tipologia d’inversions per assegurar-nos que el teu pla estigui optimitzat segons la capacitat financera i emocional de suportar el risc.

Sí. Per llei, es poden fer traspassos entre tots els fons d’inversió que siguin UCITS. Pots traspassar-los fàcilment des de la teva banca online o sol·licitant-ho a la teva oficina. T’acompanyem en tot el procés d’execució.

Legal i fiscal

Sí, és imprescindible per poder definir el perfil al client, i el test s’haurà de revisar almenys una vegada a l’any.

Per a empreses, sí. Per a persones físiques, no.

Només haurà de tributar en efectuar una venda, sigui parcial o total. Mentre els teus diners estiguin a l’actiu financer no hauràs de pagar cap impost, ni fer cap tràmit. El procés de retenció d’impostos és automàtic, no requereix cap acció per part seva.

Els documents de transcendència tributària relacionats amb les seves inversions els proporciona directament l’Entitat Financera on té comprats els productes. Si no els has rebut i els necessites no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i ens posarem en contacte amb el Banc perquè els facilitin.

Sí. Per llei, es poden fer traspassos entre tots els fons d’inversió que siguin UCITS. Pots traspassar-los fàcilment des de la teva banca online o sol·licitant-ho a la teva oficina. T’acompanyem en tot el procés d’execució.

Costos i incentius

No, CAPITAL CARE No rep incentius. Si bé hem arribat a acords amb determinades entitats perquè els Clients es puguin beneficiar de condicions avantatjoses. Si aquestes entitats paguen incentius, aquests seran tornats al client.

El percentatge dels honoraris es calculen sobre el patrimoni d’inversió mitjà mensual assessorat.

La persona que té totes les respostes ni tan sols entén les preguntes

- John Templeton