El nostre procés

Senzill i transparent

Expliquem les coses de manera fàcil i transparent. Ens esforcem en que el client entengui les inversions proposades, els seus riscos, costos i rendibilitats esperades. Tenim un mètode en 4 passes

Global

Tenim en compte el patrimoni global dels clients: financer, empresarial i immobiliari. Analitzem inversions a tots els continents de forma global, especialment al món desenvolupat.

Sense conflicte d'interessos

No tenim producte propi, seleccionem els millors gestors i fons que hi ha al mercat. Només treballem per a tu.

Personalitzat

Cada persona té unes característiques que el fan únic, per això el nostre servei és totalment personalitzat i s'adapta a les necessitats de cada client.

Confidencial

Mantenim el secret professional, la discreció és essencial a la nostra feina.

Emocions i inversions

Tenim en compte els estudis realitzats sobre el comportament i les emocions de les persones en el procés d'inversió

En què et beneficia a tu

 • Simplifica les teves inversions
 • Controla les teves inversions de manera agregada
 • Selecciona les millors entitats financeres per a la teva operativa
 • Unifica en un sol interlocutor les teves inversions
 • Millora la teva rendibilitat vs risc
 • Redueix els teus costos
 • Augmenta la seguretat i tranquil·litat financera

Metodologia

Com ho fem

Anàlisi i diagnòstic

 • Revisió de les inversions a l'inici de la col·laboració
 • Determinació del perfil derisc del client

Realitzem una fotografia del moment inicial on s'analitza la situació patrimonial de partida i definim el perfil de risc del client.

 • Revisem les inversions a l'inici de la col·laboració per tenir un punt de partida, més enllà del llistat d'actius i passius, incloent-hi l'anàlisi de costos, l'exposició a riscos, la composició societàries, etc… Es realitza una anàlisi de la situació inicial del client, tenint en compte tot el patrimoni familiar, tant el Financer, com l'Empresarial i Immobiliari
 • Determinem el Perfil de Risc del client Quins nivells de risc estem disposats a assumir? Quines expectatives de rendibilitat tenim? El nivell de risc de cada client té a veure amb la situació financera, l'horitzó temporal (termini), objectius d'inversió, el coneixement i l'experiència financera i la tolerància al risc.
 • Fem servir el nivell central de risc i una forquilla on actuar. És important definir un camí per transitar amb variacions de risc del 20% per aprofitar els moviments del mercat, però mantenint el rumb en els moments difícils.

Objectius i estratègia

 • Anàlisi de les necessitats financeres del client
 • Definició dobjectius: termini dinversió, rendibilitat esperada, risc assumible, tipus dactius i optimització fiscal.
 • Planificació financera

Determinem les necessitats financeres de cada persona, família i/o empresa, en base als seus objectius personals i vitals. Tot això queda plasmat en un full de ruta o planificació financera a llarg termini.

 • Analitzem les necessitats financeres del client: és important conèixer les circumstàncies personals com: ingressos i despeses actuals familiars, projectes de vida, metes personals i familiars, estudis dels fills, viatges, compra nova vivenda, jubilació prevista...
 • Definim els objectius de les inversions: termini, rendibilitat esperada i risc assumible.
 • De manera que ja podem marcar la política d'inversió i els tipus d'actius o asset allocation que seran dinàmics i s'anirà adaptant als canvis vitals o patrimonials a futur.
 • Elaborem la Planificació financera a mitjà llarg termini per veure que s'assoleixen els objectius marcats.

Inversió i execució

 • Proposta de cartera d'inversions òptima.
 • Acompanyament en l'execució de les inversions.
 • Reordenar i simplificar operativa i comptes bancaris

CAPITAL CARE acompanya el client al llarg de tot el procés d'inversió, coordinant directament amb els bancs l'operativa per a més facilitat. Seleccionem els productes més adequats per implementar l'estratègia d'inversió, buscant l'optimització entre rendibilitat i risc.

 • Seleccionem els millors productes d'entre tots els disponibles al mercat per optimitzar el binomi rendibilitat ajustada al risc.
 • D'entre aquests productes destaquen els fons d'inversió, ja que són els vehicles més eficients per protegir el capital i maximitzar la rendibilitat, tant per la diversificació que s'obté com pels costos i avantatges fiscals baixos.
 • Proposem la cartera d‟inversions òptima.
 • Seleccionem les entitats financeres.
 • Reordenem i simplifiquem l'operativa i els comptes bancaris
 • Acompanyem a l'execució de les inversions.

Tipologia productes

 
 • Accions individuals
 • Obligacions i bons d'empreses
 • Fons d'inversió, SICAVS i ETFs
 • Plans de Pensions
 • Derivats
 • Estructurats
 • Assegurances
 • Capital Risc

Seguiment i reporting

 • Seguiment i control del resultat de les inversions.
 • Reporting diari al client: consolidació de totes les posicions.
 • Proposta de canvis de la cartera per complir el Pla establert

Fem un seguiment i un control de l'evolució i el resultat de les inversions. Informem periòdicament, de forma global (afegint posicions a tots els bancs), de l'estat de les teves inversions.

 • Realitzem un seguiment i control del resultat de les inversions proposant de manera continuada els canvis procedents per complir amb el Pla establert.
 • A Capital Care EAF comptem amb una eina que ofereix una visió global de la cartera del client. A més, permet l'agregació de totes les entitats i el monitoratge de les posicions en cartera que ajuda a prendre decisions d'inversió.
 • Aquesta part inclou a més de l'informe patrimonial agregat i personalitzat, reunions de seguiment, ajustaments tàctics per a les carteres, formació recurrent, control i seguiment de la planificació financera, negociació amb els bancs, etc.

L'èxit és la suma de petits esforços que es repeteixen dia rere dia

- Robert Collier

Procés

Passos a seguir

 • Definim l'estratègia d'inversió per a cada grup
 • Definim la política d'inversió segons el perfil del client
 • Estudiem la cartera actual del client
 • Realitzem una proposta d'inversió personalitzada
 • Recomanem entitats financeres: nacionals i internacionals
 • Ens adaptem a les preferències d'entitat de cada client
 • Estem en continu contacte amb el gestor del seu banc
 • Analitzem els productes oferts pel banc
 • Seleccionem els millors productes / Fons d'inversió entre més de 30.000
 • Assessorament en inversions directes: ETFs, bons, accions, etc.
 • Assessorament en inversions alternatives Hedge Funds i Private Equity
 • Distribució dels actius assessorats de forma dinàmica
 • Idees tàctiques d'inversió
 • Visió de la situació macroeconòmica global
 • Reporting Global
 • Suport mitjançant ajudant personal en temes administratius bancaris
 • Reunió mensual amb el client.
 • Assessorament en la implementació de les recomanacions
 • Informe global de les carteres d'inversió del client
 • Control i supervisió de cada operació realitzada
 • Paràmetres de diversificació: bancs, actius (renda fixa i variable) i productes
 • Seguiment diari de les inversions
 • Rebalanceig de la distribució d'actius
 • Negociació de les comissions amb les entitats bancàries
 • Supervisió de l'aplicació de comissions acordades per operació
 • Cerca dels productes més eficients
 • Esdeveniments amb experts del sector
 • Formació per a clients