Assessorament financer a particulars amb relació als seus estalvis i als productes financers, tenint en compte el seu perfil de risc, les necessitats de liquiditat, la fiscalitat i els seus objectius.

Ajudem als grups familiars que necessiten incorporar una gestió professional i independent.

Assessorament integral de patrimonis financers, immobiliaris i empresarials per protegir-los i maximitzar-ne el valor.

Assessorament a empreses en les seves decisions d'inversió i financiació.

Processos de reestructuració, disseny i execució d'operacions de compra, venda o fusions d'empreses.

Ajudem a les fundacions en les seves inversions financeres i el cumpliment del codi de conducta per a entitats sense ànim e lucre.

Assessors d'institucions d'inversió col·lectiva (fons i SICAV's).

La nostra metodologia

 • Analitzem la situaci inicial i determinem el perfil de risc.
 • Identifiquem els objectius financer-vitals definint una Estratègia d'Inversió i una planificació financera.
 • Seleccionem els tipus d'actius, els vehicles financers i els productes per construir una cartera d'inversió optimitzada.
 • Realitzem un seguiment i control periòdic per aconseguir el pla marcat.
 • Ens assegurem d'obtenir una reducció de costos transaccionals i de serveis financers.
Més informació

Valors

Independència

No tenim conflictes d'interès, no depenem de cap banc. Només treballem per a tu.

Excel·lència

Busquem l'excel·lència en tot allò que fem, anàlisi, propostes, seguiment i control.

Compromís

Compromesos amb el client
Compromesos amb el medi ambient, actitud socialment responsable.
Seguim criteris ESG (Inversió socialment responsable).

Ètica professional i personal

Som transparents, diem el que pensem, fem el que és correcte.

Prudència

Com a factor que presideix totes les nostres recomanacions, prioritzant els objectius del mitjà i llarg termini als del curt termini i protegint sempre el patrimoni assessorat.

Valors ESG

Compromesos amb:

 • El medi ambient
 • Actitud socialment responsable
 • Ètica professional i personal

Les persones que componen Capital Care estem compromesos i som respectuosos amb el nostre entorn i amb la societat.

En el nostre procés de selecció de productes financers intentem tenir en compte criteris d’inversió responsable que tinguin un impacte positiu a la societat i conservació del medi ambient.

D’aquesta manera seleccionem a les nostres carteres, cada vegada més, fons d’inversió socialment responsable (ISR), que trien els actius que conformen la seva cartera en funció de criteris ambientals, socials i de govern corporatiu (ESG). Invertir segons aquests criteris permet prendre decisions d’inversió més completes, tenint en compte criteris financers, però també d’altres de caràcter intangible i amb una gran rellevància.

El compromís RSE (Responsabilitat Social Empresarial) suposa per a nosaltres assumir una consciència més gran sobre l’impacte de l’activitat econòmica en la societat, les persones i el medi ambient, integrant dins de les polítiques empresarials estratègies tendents a salvaguardar els interessos de tots els col·lectius , interns i externs.

Beneficis per a tu

Valor afegit

 • Aconsegueix un assessorament personalitzat
 • Selecciona les entitats financeres que prefereixis
 • Utilitza un sol interlocutor d'inversions
 • Millora la teva rendibilitat vs risc
 • Simplifica les teves inversions
 • Redueix costos
 • Gaudeix de més seguretat i tranquil·litat financera

+30

Anys d'experiència mitjana als mercats financers

+30.000

Actius financers analitzats a tot el món

+80

Gestores i entitats financeres a través de les que invertim