Juan Caellas

<b>Soci</b>

Amb més de 30 anys d'experiència als mercats financers, inicia la seva carrera professional al sector de la consultoria KPMG. El 1988, s'incorpora a Caixa Penedès desenvolupant diferents funcions directives; Director Financer i Director General del Grup Assegurador i de la Gestora de Fons d'Inversió i Pensions. El 2001 passa a la Direcció Financera del Grup després a la Direcció de Negoci fins que en el 2011 és nomenat Director General del Grup.

El 2010 és nomenat membre del Consell d'Administració del Banc BMN, de la seva Comissió Executiva i del Comitè d'Inversions, ostentant, a més, el càrrec de subdirector general del Banc.

Vinculat sempre als mercats financers ha estat president d'un bon nombre de SICAVs, conseller de diverses societats de valors i borsa.

Professor de Matemàtiques de les Operacions Financeres del 1989 al 2001 a la Universitat Internacional de Catalunya.

El 2013 constitueix, juntament amb Xavier Bernal, CAPITAL CARE CONSULTING EAF SL. Societat d'Asesoramiento Financer.

És Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials pel FERT i la Universitat Nacional d'Educació a Distància. Ha desenvolupat diversos estudis d'especialització en assegurances i mercats financers.

Xavier Bernal

<b>Soci</b>

Amb més de 30 anys d'experiència als mercats financers, inicia la seva carrera professional en una agència de valors com Analista Financiero. Posteriorment, s'incorpora a Swis Insurance on va treballar com a responsable de tresoreria durant 3 anys i 5 anys més a la multinacional asseguradora The Hartford com a responsable de tresoreria i inversions. A l'americana Liberty Seguros dirigeix l'àrea de gestió d'inversions i posteriorment l'àrea de fusions i adquisicions de la companyia a nivell europeu.

El 2002 s'incorpora Caixa Penedès com a Director de les Gestores de Fons d'Inversió i Pensions i posteriorment lidera l'àrea de Màrqueting i Negoci de l'Entitat.

Després de participar a la fusió de Banco BMN i fitxar per Banc Sabadell, el 2013 crea, juntament amb Joan Caellas, CAPITAL CARE CONSULTING EAF SL.

Des del 2015 col·labora amb la Fundació Roure, inicialment com a voluntari i posteriorment, també, formant part del seu Patronat.

És Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i té un Màster en Finances per l'Institut d'Estudis Financers (IEF) i l'acreditació d'European Financial Analist (EFA).

Alba Audi

<b>Administració i relació amb entitats financeres</b>

Es va unir a Capital Care al setembre de 2014.

Responsable del departament administratiu i comptable.

També s'encarrega de les funcions de comunicació amb clients i entitats financeres. A més, col·labora en el compliment normatiu de la CNMV.

Llicenciada en economia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Raimon Fosch

<b>Analista productes i mercats financers</b>

S'incoropora a Capital Care el març de 2018.

Responsable de l'anàlisi de productes financers, inversions, mercats i disseny de carteres.

També s'encarrega del seguiment i el control de les carteres dels clients.

Graduat en Economia per la Universitat Rovira i Virgili (URV). Té el Màster de Mercats Financers per la UPF Barcelona School of Management.

Karen Vega

<b>Associada de la Catalunya Central</b>

Es va unir a Capital Care el 2020.

Experiència des de l'any 2000 al sector financer, va exercir durant 15 anys de Directora a Oficines Bancàries. Va combinar la professió amb la docència en formació de Productes Financers. Llicenciada en economia per la Universitat de Barcelona. Ha realitzat diversos cursos en Fiscalitat de Productes d'Inversió, Anàlisi Financera i Gestió de Patrimoni.

Ramon Fius

<b>Associat de la Catalunya Central</b>

Es va unir a Capital Care el 2020.

Té experiència en el sector financer des de l'any 2004. Diplomat en Ciències Empresarials. Màster en Direcció Financera i Control de Gestió (EAE). Certificat per EFPA Espanya amb la certificació d'EFA (European Financial Advisor) amb número associat: 18350. Ha realitzat formació específica financer-fiscal i en mercats financers.

Nadin Bawab

<b>Administració i relació amb entitats financeres</b>

Es va unir a Capital Care al març de 2022.

Responsable del departament administratiu i comptable.

També s'encarrega de les funcions de comunicació amb clients i entitats financeres. A més, col·labora en el compliment normatiu de la CNMV.

Titulada en Gestió Administrativa (Escola Pàlcam).