Particulars

Assessorament financer a particulars amb relació als seus estalvis i als productes financers en què estan materialitzats, tenint en compte el seu perfil de risc, les necessitats de liquiditat, la fiscalitat i els seus objectius.

 • Anàlisi situació actual
 • Objectius i horitzó temporal
 • Disseny estratègia d'inversió
 • Selecció d'actius, vehicles financers i productes
 • Seguiment i control

Grups familiars

Ajudem als grups familiars que necessiten incorporar una gestió professional i independent.

Assessorament integral de patrimonis financers, immobiliaris i empresarials per protegir-los i maximitzar-ne el valor.

 • Comitè d'inversions
 • Anàlisi situació financera i patrimonial
 • Objectius i horitzó temporal
 • Disseny estratègia d'inversió
 • Selecció d'actius, vehicles financers i productes
 • Seguiment, control i agregació de dades

"Escull una feina que t'agradi, i mai hauràs de treballar ni un sol dia de la teva vida"

— Confucio

Empreses

Assessorament a empreses en les seves decisions d’inversió i financiació.

També participem en processos de reestructuració, disseny i execució d’operacions de compra, venda o fusions d’empreses.

 • Cash flow empresa (operatiu empresa i excedent)
 • Inversions (financeres, immobiliàries, participades, etc.)
 • Previsions i objectius

Fundacions i Institucions d'Inversió col·lectiva

Assessors d’institucions d’inversió col·lectiva (fons i SICAV’s).

Ajudem a les fundacions en les seves inversions financeres i el cumpliment del codi de conducta per a entitats sense ànim e lucre.

 • Disseny estratègia d'inversió
 • Comitè inversions.
 • Participació en patronats.
 • Selecció d'actius, vehicles financers i productes
 • Seguiment i control

Exemples on et podem ajudar

 • Herències.
 • Canvi generacional grup familiar
 • Segona opinió en inversions
 • Creació del comitè d'inversions.
 • Jubilats
 • Directius
 • Planificació financera
 • Venda empresa