ELS NOSTRES SERVEIS
La Independència com a valor essencial de la nostra companyia ens permet actuar aïllant qualsevol factor generador de possibles conflictes. CAPITALCARE només cobra del client. Qualsevol retrocessió de quantitats per part d'Entitats serà abonada al client.
CompromÍs basat en la confiança i en el coneixement del client, establint objectius comuns i una total alineació amb ell.
Professionalitat derivada de més de 25 anys d'experiència en els mercats financers i en la gestió de les inversions, amb una vocació cap a l'excel • lència en el treball realitzat.
La Prudència com a factor que presideix totes les nostres recomanacions, prioritzant els objectius de mitjà i llarg termini als de curt i protegint sempre el patrimoni assessorat.
PRINCIPIS QUE REGEIXEN LA NOSTRA ACTIVIDAD
Family Office
Assessorament integral de patrimonis financers, immobiliaris i empresarials per protegir-los i maximitzar el seu valor, planificant de forma global i considerant la fiscalitat i la successió.

Banca Personal
Assessorament financer a particulars amb relació als seus estalvis i als productes financers en els quals estan materialitzats, tenint en compte el seu perfil de risc, les seves necessitats de liquiditat, la fiscalitat i els seus objectius.

Corporate
Assessorament a empreses pel seu desenvolupament en el vessant de finançament i inversió, així com en altres àrees de les mateixes.
Disseny i execució d'operacions de compra, venda o fusions d'empreses.

Assessorament financer puntual
Assessorament davant consultes de caràcter esporàdic de particulars i d'empreses per trobar la solució òptima de la qüestió.
CAPITAL CARE CONSULTING EAFI SL    Passeig de Gràcia 59 2º 1ª  08007 Barcelona    936672648    info@capitalcare.es

esp
cat