CAPITAL CARE CONSULTING EAFI SL    Passeig de Gràcia 59 2º 1ª  08007 Barcelona    936672648    info@capitalcare.es
Anàlisi de la situació i planificació financera en funció dels objectius particulars de cada client. Nivell de risc assumible, circumstàncies patrimonials i personals, horitzó temporal de la inversió, expectatives de rendibilitat, finalitat de la inversió i fiscalitat.

Estratègia d'inversió i proposta de cartera, la qual comprèn tot l'univers d'actius financers, països, instruments i entitats financeres, tot això ajustat al perfil i als objectius del client.

Selecció d'actius, vehicles financers i productes que seran els més adequats per implementar l'estratègia d'inversió adequant també al moment dels mercats financers i de forma flexible buscant la major relació entre rendibilitat i risc.

Seguiment i control de l'evolució i el resultat de les inversions proposant de manera continuada els canvis que siguin procedents. Reporting periòdic al client mitjançant informes de l'estat de les seves inversions amb les explicacions de l'evolució dels mercats.

Reducció de costos transaccionals i de serveis amb les entitats financeres amb les quals operi el client.

esp
cat