Una EAFI (Empresa d'Assessorament Financer Independent) és una nova figura en el marc de les Empreses de Serveis d'Inversió. Cap persona o entitat podrà, sense haver obtingut la preceptiva autorització i trobar-se inscrita en el registre de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, prestar el servei d'assessorament en matèria d'inversió.

La EAFI té com a objecte social exclusiu prestar un servei d'assessorament en matèria d'inversió, entès aquest com la realització de recomanacions personalitzades a clients sobre instruments financers, estructuració de capital i altres serveis en relació amb fusions i adquisicions.

Com tota Empresa de serveis d'inversió, que opera sota el paraigua de la Llei del Mercat de Valors, les EAFI han de disposar de mitjans tècnics i humans que permetin complir amb les obligacions i assumir les seves responsabilitats, oferint garanties internes, tant per recursos propis com per l'obligació de contractar una assegurança de responsabilitat civil. El rigorós control que exerceix la Comissió Nacional del Mercat de Valors en defensa del client es troba avalat per l'obligació de les EAFI de comptar amb un departament o servei d'atenció al client i un Reglament per a la Defensa del Client.

Les EAFI són empreses que estan regulades per la Llei del Mercat de Valors, pel RD 217/2008 sobre règim jurídic de les empreses serveis d'inversió i per la Circular 10/2008 de la CNMV, la qual, ofereix informació estadística i principals magnituds de les EAFI.

L’Oficina d’Atenció a l’Inversor de la Comissió Nacional del Mercat de Valors ofereix una guia de les Empreses d’Assessorament Financer, les quals el seu objectiu es informar al públic en general sobre què són les EAFI, quin servei ofereixen, com han d’actuar o quines despeses comporta el servei d’assessorament financer. Accedeixi al document en el següent enllaç: Guia EAFI CNMV
CAPITAL CARE CONSULTING EAFI SL    Passeig de Gràcia 59 2º 1ª  08007 Barcelona    936672648    info@capitalcare.es
Declaración de Derechos de los Inversores

Reglamento de Defensa del Cliente

Reglamento Interno de Conducta

Listado de Entidades EAFI

Inscripción CNMV Capital Care Consulting EAFI
DOCUMENTS

esp
cat